informace

Databáze Dispersanto.com je slovníkem materiálního jazyka malby. Databáze je sestavována v rámci doktorského výzkumu Jakuba Tajovského na FaVU VUT v Brně, primárně jako malířská technologická skripta. Dispersanto je koncipováno tak, aby nabízelo prostor pro multidisciplinární spolupráci a diskuzi o technickém pozadí umělecké tvorby.  Databáze prezentuje na jednom místě, obecné informace, praktické zkušenosti i odborné dokumenty o materiálech a technologických metodách, nezávisle na mediálních definicích. Cílem tohoto projektu je mapovat dostupné kreativní technologie a decentralizovat informace o materiálech a metodách v a pro umění.
Informace v příspěvcích mohou být komentovány v diskuzích, každý tak může pomoci aktualizovat obsah publikovaných příspěvků . Dispersanto je prostorem pro rozpuštění autorského know-how.

Projekt vzniká za podpory  Specifického výzkumu na FAVU VUT v Brně. Dispersanto je výzkumným projektem Jakuba Tajovského v rámci jeho doktorského studia na FAVU. Zároveň slouží jako nezisková platforma pro sdílení know-how, je proto otevřena  pro spolupráci s dalšími autory i institucemi.

Příspěvky v databázi jsou řazeny od obecných kategorií materiálů/ médií (Polymery, Dřevo, Papír…) a dále se větví do příspěvků o konkrétních třídách/ druzích, podle specifičnosti jsou samostatné příspěvky věnovány jednotlivým materiálům/ metodám. Příspěvky jsou při postupném publikování provázány pomocí tagů a jsou genealogicky strukturovány, jejich provázanost je možné dohledat skrze záložku STROM.

Příspěvky jsou strukturovány podle opakující se  osnovy – ÚVOD, VLASTNOSTI, TECHNIKY, PŮVOD, APLIKACE,DOSTUPNOST. Tyto pravidelné kategorie v databázi pomáhají objektivizovat jednotlivá témata.

Konzervativní technologie pracují s uživatelem jako konzumentem produktů, kterého uspokojuje snižováním náročnosti užití „média“. V umění designu a jiných kreativních oborech se technologie projevuje jako spontánní rétorika vytváření věcí a nástroj dialogu ve fyzickém i virtuálním prostředí. „Kreativní technologie“ je nástroj liberálního uchopování světa kolem nás. Kreativní technologie nepředstavuje produkty, ale média v nichž je rozvíjen jazyk fyzických a symbolických elementů, kterému lze porozumět nejlépe skrze přímou interakci.

Databáze Dispersanto funguje jako open-source manuál kreativních technologií a prezentuje technologická data jako jazyk médií artikulovaný nearbitárně, každým autorem podle vlastního zaujetí a prostředků.

tajovskyjakub@gmail.com
dispersanto@gmail.com

Na obsahu webu se podílejí:

MgA. Jakub Tajovský

MgA. Tomáš Plachký

MgA. Břetislav Malý

Projekt vznikl za Podpory FAVU VUT v Brně.

Další spolupráce:

Arts lexikon.cz

Artprotect.cz

Licence Creative CommonsObsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License, pokud není uvedeno jinak.